შეგვეკითხეთ ტერმინი

საქართველოს და ევროკავშირის კანონმდებლობაში არსებულ ტერმინთან დაკავშირებით შეკითხვის გამოგზავნის შემთხვევაში საკანონმდებლო მაცნეს მთარგმნელობითი ცენტრის გუნდი მზად არის მიაწოდოს მომხმარებელს აღნიშნული ტერმინის თარგმანი ინგლისურ ან ქართულ ენებზე.